Parkinsonova choroba a její průběh

Parkinsonova choroba, jako každé neurologické onemocnění nastupuje nenápadně a postupně, až se nakonec projeví naplno. Na vzniku Parkinsonovy choroby se podílí látka dopamin. Tato látka přenáší vzruchy hluboko uvnitř mozku. Zde jsou shluky buněk, které se nazývají bazální ganglia.  Tyto buňky pomáhají všem živým tvorům k pohybu a tady hraje právě látka dopamin klíčovou úlohu. Avšak jakmile se dráhy pro dopamin poškodí, dochází ke vzniku Parkinsonovy choroby. Tato nemoc se objevuje u postižených lidí již před čtyřicítkou, ale může se objevit i mnohem dříve.
lidský mozek

Říkejte mi James Parkinson

James Parkinson byl nejenom vynikajícím lékařem, ale všestranným a dobrým člověkem, který se zasazoval o práva lidí. Právě Parkinsonova Esej o třaslavé obrně je jeho nejznámějším dílem, kde velice podrobně popsal klinický obraz nemoci. Tato nemoc později po něm byla pojmenována. Zde v knize poprvé popisoval zmíněnou chorobu takto:
·         Mezi první vnímatelné příznaky patří pocit mírné slabosti s náchylností k třesu v určitých částech těla, zejména však v jedné ruce a paži.
Parkinson zde popisoval i další příznaky, které postupující onemocnění doprovází:
·         Pacienti mají tendenci naklánět se při chůzi dopředu, přičemž zároveň pociťují neodolatelné nutkání dělat rychlejší a kratší kroky, a bezděčně tak přejít do běhu.
Později se o pojmenování této nemoci po svém objeviteli zasloužil francouzský lékař Jean-Martin Charcot. Tento lékař popis nemoci také rozšířil.
ruka s léky na zemi

První příznaky

Toto záludné onemocnění začíná velice nenápadně, kdy si postižení lidé stěžují:
·         na celkové zpomalení
·         ztrátu výkonnosti
·         bolesti nohou a rukou
·         pocity tíže v končetinách
·         poruchy stoje a chůze
Později se při Parkinsonově onemocnění objevuje:
·          třes a ztuhlost
·          rozvíjející se deprese
·         potíže při chůzi
·         potíže v řeči a mluvení
·         ztížené provádění jednoduchých úkolů
·         nástup deprese a úzkosti
·         bolesti

Parkinsonova choroba a její průběh
Ohodnoťte příspěvek